Bærekraft

Bærekraft


Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Vi i Spectre forplikter oss til å dokumentere egen innsats innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi ser Miljøfyrtårn-arbeidet som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som bedrift, og våre ansatte, miljøbevisste i de valgene vi tar.

Som Miljøfyrtårn må vi årlig utarbeide en klima- og miljørapport som viser effekten av tiltakene som er gjort. I tillegg vil rapporten vise de nye målene som settes, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå disse målene. Spectre ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2023 og vil derfor avgi sin første rapport første kvartal 2024. Vi oppfordrer alle våre leverandører og samarbeidspartnere som ikke er Miljøfyrtårn til å vurdere sertifisering.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkingen av varer/tjenester kan forbedres hos Spectre? Send oss dine innspill i dette skjemaet.

Å være Miljøfyrtårn-bedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Spectre har valgt å ha fokus på 4 av bærekraftsmålene: