Bruktsalgsvilkår

Bruktsalgsvilkår


Kjøpsbetingelser og informasjon rundt handel hos Spectre Assets AS.
Oppdatert 12. januar 2023.

Priser

Våre priser er å forstå eks mva, hentet fra Spectre Assets AS`s sitt lager i Trykkeriveien 1, 1900 Fetsund, så lenge ikke annet er oppgitt.

All eventuell frakt, emballasje og arbeid forbundet med forsendelse kommer i tillegg. Ved evt. forsendelse, belastes følgende priser:

Under 10kg250,- + frakt og emballasje
10 – 100kg500,- + frakt og emballasje
100kg og oppover1.000,- + frakt og emballasje

Betaling

Alle varer må betales ved henting, evt. forskudd dersom kunde ikke henter selv.

Vi aksepterer norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene (Visa / Mastercard) opp til 50.000,- inkl. mva.

Vi tar også imot Vipps.

Offentlige innkjøpere og faste kunder kan innvilges kreditt etter nærmere avtale. Vi holder heller ikke av varer med mindre det er inngått tydelig avtale om kjøp, eller betalt inn håndpenger / forskudd. På denne måten kan vi holde våre priser lave.

Spesielle vilkår ved bruktkjøp

Brukte varer selges i utgangspunktet «as is», med de begrensninger dette medfører. Naturligvis skal en vare virke når handelen finner sted, med mindre noe annet er angitt i annonsen. Utover dette kan vi som regel ikke tilby noe fremtidig garanti. 

Dersom man på en brukt gjenstand finner vesentlig avvik fra forventet tilstand, må reklamasjon skje umiddelbart etter mottak, senest innen 48 timer fra utstyret forlot vårt lager. Mangler kan ikke gjøres gjeldende i etter dette. Vi oppfordrer derfor til å sjekke/kontrollere kjøpt gjenstand så snart som mulig etter at handel har funnet sted, slik at evt. reklamasjon kan avklares så hurtig som mulig.

All retur må forhåndsgodkjennes av oss, og returkostnader vil tilfalle kjøper.

Faktisk belastet frakt, tur eller retur, vil ikke bli refundert ved evt. reklamasjon, med mindre uaktsomhet fra selger sin side kan påvises, eller man enes om annet. Vi kan heller ikke ta ansvar for noen form for følgeskader eller andre indirekte kostnader som evt. avvik måtte påføre kjøper. Pakker sendt til Spectre i oppkrav vil under ingen omstendighet bli hentet.

Normalt er det ingen returmuligheter hos oss, med mindre dette er avtalt på forhånd. Alle kjøpere oppfordres til å besiktige vare før handel skjer. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, kan vi sende vare, men dette utløser ingen angrerett, med mindre vare har vesentlig avvik ift oppgitte opplysninger. Dette gjelder også dersom en privatperson ønsker å handle bruktutstyr hos Spectre.

Dersom man før kjøpet har særskilt avtalt andre betingelser, f.eks. åpent kjøp i en periode, angrefrist eller liknende gjelder naturligvis dette må dette fremkomme skriftlig på tilbud/ordre/faktura for å være gjeldende.

Kjøper oppfordres uansett alltid til å undersøke/besiktige varen før handel skjer, da man har begrenset reklamasjonsrett eller angremulighet i etterkant.

Salgspant

Spectre har salgspant i varer som er solgt med kreditt, inntil varen er fullt ut betalt.

Kansellering av ordre

Dersom kunde avbestiller etter at ordre er lagt inn, og bekreftet fra vår side, vil vi kunne avkreve et avbestillingsgebyr i forhold til merarbeidet som er påført oss.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver ordre, selv om bekreftelse er gitt, da registrert tilstand og mengde ikke alltid samsvarer med hva som fysisk er på lager. Kjøper har ikke rett til noen erstatning i et slikt tilfelle, men vi vil selvsagt strekke oss for å finne alternativ erstatningsvare.

Transportskade eller forsinkelse på varer / risiko

Ved forsinkelse eller skade på varer kan aldri Spectre holdes ansvarlig for følgeskader eller problemer en evt. mangel volder, kreditering kan aldri overstige fakturert beløp for varen. Risiko for varen går over på kunde straks varen har forlatt vårt lager, ved større handler oppfordres derfor kjøper til å tegne egen transportforsikring eller liknende.

Vedlikehold av kundedata

Det er kjøpers ansvar å sørge for at kundedata som leverings- og fakturaadresse, fakturaformat, kontaktpersoner etc er korrekt oppgitt til Spectre ved bestilling med forsendelse. Dersom ikke annet er avtalt, vil Spectre benytte eksisterende kundedata om kunden er registrert fra før.

Tvister

Ved alle kjøp godtas verneting / forliksrådsbehandling i Spectre nærområde (Oslo eller Lillestrøm).

Endring av vilkår

Disse vilkår kan endres uten varsel.