Covid-19

Covid-19


Vi tar ingen snarveier når det kommer til smitteverntiltak i forbindelse med våre produksjoner.

I Spectre har vi tro på at grundig planlegging og god informasjon er en del av nøkkelen til å gjennomføre prosjekter og arrangementer på en tryggest mulig måte.

Ja


Vi er på jobb

Våre ansatte er fullt operative og tilgjengelig for våre kunder. Kontaktinfo til alle våre kloke hoder finner du her.

Dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til eller har generelle spørsmål om vår håndtering av Covid-19 kan du sende en e-post til kontakt@spectre.no eller ringe oss på (+47) 22 22 72 37.

Tiltak


Internt

For å forhindre spredning av Koronaviruset har Spectre iverksatt en rekke interne hygiene- og smitteverntiltak som vil påvirke deler av vår arbeidsdag og våre normale arbeidsrutiner.

 • Våre ansatte har fått klare retningslinjer for håndtering av smittevern
 • Økt fokus på håndhygiene
 • Skjerpede og strenge renholdsrutiner i våre lokaler
 • Regelmessig desinfisering av utsatte flater
 • Det er lagt til rette for bruk av hjemmekontor

For besøkende

Vi tar alle nødvendige forhåndsregler for at besøkende skal følge seg trygge når de besøker våre lokaler.

 • Følg gjeldene generelle smittevernråd og avstandsregler
 • Håndsprit er tilgjengelig i våre fellesområder og ved inngangsdører
 • Vask hendene ved adkomst og før bespisning
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming
 • Opplever du symptomer på Covid-19 ber vi deg holde deg hjemme

Ute i produksjon

Vi gjennomfører en risikovurdering av alle arrangementer og smitteverntiltak tilpasses til hver enkelt produksjon i dialog med våre kunder, arrangører og samarbeidspartnere. Vårt hovedmål er at våre ansatte og freelancere bidrar til å forebygge og begrense smitte – også ute i produksjon.

 • Våre ansatte er kjent med gjeldene smitteverntiltak og avstandsregler
 • Vi sikrer at det er tilstrekkelig med bemanning for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak
 • Vi holder register over hvem som jobber på produksjon for oss
 • Vi utstyrer våre arbeidsstasjoner med antibac
 • Vi rengjør og renser teknisk utstyr som blir berørt
 • Vi benytter kun én mikrofon/bøyle/mygg/vindhette pr. taler/utøver