Installasjonen på Ullevaal er godt i gang

Installasjonen på Ullevaal stadion er godt i gang. Selv om mange kubikk med høyttalere allerede er levert, blir de små i forhold til den enorme stadion!

Det jobbes for tiden med de mindre støttehøyttalerne i de øvre delene av stadion samt VIP og Kongetribune. Vi kan nevne at Kongen med følge får rundt 20 egne høyttalere! Alle enheter på hele stadion er satt opp i et A/B system, og ved eventuelle feil vil alltid «nabo-høyttaleren» virke slik man fortsatt kan formidle kritiske beskjeder.

Dagens oppdrag var kvalitetsikring av HMS, og både mannskap, utstyr og omgivelsene er forsvarlig sikret.