Pressemelding 29.09.2020

Spectre viderefører god kultur og gode verdier fra Bary

Spectre bygger videre på arven etter Bary som ble tvunget til å melde oppbud som en følge av pandemien. Det nye selskapet leverer fortsatt alle tekniske tjenester innen fagfeltet for sceneteknisk produksjon. Spectre rendyrker design, produksjon og utleie rettet mot eventer, TV, artister og kulturarrangementer.

CoVid-19 har truffet kultur- og eventbransjen hardt og selskapets eiere er innforstått med at verden ikke kommer tilbake til normalen på lang tid. Derfor er Spectre organisert med mulighet for å kunne tilpasse virksomheten til den nye hverdagen.

Målsetningen er å fortsette verdiskapningen i tiden fremover. Vi kan naturligvis ikke forvente en normalisert drift på en god stund og er avhengige av å tilpasse driften og eventuelle ansettelser etter forholdene

Geir K. Johansen (Styreleder)

Spectre bygger videre på kulturen fra Bary AS, og mange av ansiktene er de samme. Dette gjør oss godt rustet til å kommunisere med markedet, og å levere de tjenestene som etterspørres. Vi har kompetanse som dekker alt fra TV-produksjoner til event og alle typer kulturarrangementer, som for eksempel konserter, festivaler, teater og artister. Vi bygger videre på velprøvde tekniske løsninger og utstyr. Majoriteten av utstyret fra Bary er overtatt av Spectre, og selskapet har således en av Norges mest omfattende utstyrsparker med variert innhold og høy kvalitet.


Spectre er en samlende betegnelse for de tre søsterselskapene Spectre Operations, Spectre Assets og Spectre Alliance.

Spectre Operations

Den største nyheten og det viktigste arbeidet fremover dreier seg om Spectre Operations. Dette nyopprettede selskapet skal fronte virksomheten og vil håndtere alt av kundekontakt, prosjektering og utleie. Alle våre kloke hoder som prosjektledere, designere, teknikere og annen omfattende fagkunnskap vil være tilknyttet dette selskapet. For å kunne bli den fremoverlente og fleksible bedriften som fremtiden krever av oss har det blitt flere partnere på eiersiden enn det var i konkursrammede Bary.

Spectre Assets

De tidligere eierne av Bary fikk som kjent tilslaget på konkursboet etter omfattende forhandlinger, og kjøpte i den forbindelse et såkalt «hylleselskap». Selskapet fikk navnet Spectre Assets, og det er dette selskapet som er eier av utstyrsparken vår.

Spectre Alliance

Etter fusjonen mellom Spekter Lys & Scene AS og Bary AS i 2019, ønsket eierne av selskapene et større fokus på kompetanse og utvikling. Søsterselskapet Bary Sales AS ble rigget om, og byttet i oktober 2019 navn til Spectre Alliance. Dette selskapet hadde ved inngangen av pandemien fem ansatte med svært høy kompetanse, og ble ikke berørt av konkursen. Selskapet er under endring, men vil fortsette med å utvikle tjenester for bransjen.


Spectre er pr. dags dato lokalisert på Fetsund i Trykkeriveien 1.

Kontaktperson for presse

Geir K. Johansen
geir@spectre.no
(+47) 900 21 321

Styreleder Geir K. Johansen