Prisjustering

Spectre øker prisene på utstyr og bemanning med 6%. Transport øker med 8%. Prisjusteringen er i samsvar med konsumprisindeksen (KPI) for februar 2023 og er gjeldende fra 1. april 2023.